top of page

CRYO Wrattherapie, ofwel Penetrating Jet Freezing

 

Deze therapie bestaat uit drie onderdelen. Onderzoek, behandeling en controle.

 

1. Onderzoek en Plan van aanpak

Allereerst wordt vastgesteld welke wratten behandeld moeten en kunnen worden. Wratten verdwijnen meestal vanzelf, maar dat kan wel tot 2 jaar duren. Heb je last van wratten of zijn de ontsierend, dan kunnen ze behandeld worden.

2. Behandeling

Er zijn verschillende behandeltechnieken mogelijk.

De CRYO-behandeling

 

Als op de wrat eeltweefsel zit, dan wordt dat eerst verwijderd

Op de wrat (dus niet op de omgeving) wordt vloeibaar lachgas gespoten. Dit bevriest de wrat tot wel -85 graden Celsius. Dit is gevoelig maar zeker niet pijnlijk.

Tijdens dezelfde behandeling wordt dit 2 tot 3 keer gedaan.

Cryo Alfa
Wrat

 

HTC (High Temperature Cauter) wrattenpen

Ook hier wordt eerst het eventuele eeltweefsel verwijderd.

Met de HTC-pen wordt de wratlocatie aangestipt en verbrand dmv electrocauterisatie.

Elektrocauterisatie is een methode waarbij het weefsel wordt vernietigd door middel van elektriciteit. Er wordt een kleine sonde waar een elektrische stroom doorheen loopt op de wrat gehouden om het weefsel te vernietigen. Deze methode is niet geheel pijnloos, maar aanzienlijk minder pijnlijk dan het bevriezen van de wrat. 

Om de effectiviteit te vergroten kan de CRYO behandeilng worden afgewisseld met een Cauterusatie behandeling. De wrat wordt dan afwisselen behandeld door te bevriezen, te verbranden en te bevriezen. 

Soms is 1 behandeling afdoende, maar vaak moet de behandeling (meerdere keren) herhaald worden, zeker voor dieperliggende wratten.

3. Controle

 

Na 2 weken wordt een vervolgafspraak gemaakt voor controle of een eventuele vervolg behandeling. 

 

Helaas worden de kosten voor deze behandelingen niet door de verzekeraar vergoed.

bottom of page