top of page

Suikerziekte / Diabetes

 

Diabetes kan leiden tot verminderd gevoel in de voeten (PS = Protectieve Sensibiliteit), verslechtering van de doorbloeding van de voeten en tenen (PAV = Perifeer arterieel vaatlijden) of beide.

Dit kan zeer ernstige consequenties hebben. Goede en vakkundige voetzorg is dan ook onontbeerlijk.

Screening

Bij de screening tijdens de intake wordt gekeken of er sprake is van verminderd gevoel en of verslechtering van de doorbloeding. Als mijn onderzoek afwijkt van de opdracht van de arts of podotherapeut, wordt dit zo snel mogelijk overlegd.

 

 

Monitoring

Gedurende het jaar vinden (meestal om de 6 weken) behandelingen aan je voeten plaats. Aangezien ik uit de screening weet of en waar er problemen zijn, kan ik deze gedurende het jaar ook monitoren en bij verslechtering de arts informeren.

 

JOUW VOETEN, MIJN ZORG

Zelfzorg

Bij diabeten is het af te raden om zelf de voeten te verzorgen. Wondjes kunnen leiden tot infecties en ernstige consequenties.

 

Wat je wel zelf kunt doen is de voeten goed in de gaten houden. Bekijk de voeten (ja, ook de onderkant) dagelijks en controleer deze op afwijkingen, verkleuringen en wondjes.

Als deze zich voordoen, neem dan per omgaande contact op om hiernaar te laten kijken.

 

Snelheid in handelen is in een dergelijke situatie van groot belang.

Procedure om voor een verzekeringsuitkering in aanmerking te komen:

 1. HUISARTS: De huisarts heeft diabetes vastgesteld.

 2. SIMS: Er volgt een screening bij de huisarts of praktijkassistent om te bepalen of er sprake is van verminderd gevoel of verminderde doorbloeding. Dit wordt de Sims classificatie genoemd.

 3. PODOTHERAPEUT: De podotherapeut is de "poortwachter" voor de verzekeraar. Hij stelt vast of er sprake is van een risico. Hiervoor moet er sprake zijn van één of meerdere drukplekken. Hij adviseert ook hoe u de drukplakken kunt ontlasten door bv. bredere schoenen of steunzolen te dragen.

 4. ZORGPROFIEL: Vervolgens bepaalt hij aan de hand hiervan in welk zorgprofiel u valt.

 5. BEHANDELPLAN: Vervolgens bepaalt de podotherapeut welke medisch noodzakelijke behandelingen hierbij door de pedicure uitgevoerd moeten worden. Dit wordt het behandelplan genoemd.

 6. Als er een zorgprofiel en behandelplan is vastgesteld dan heeft u recht op een vergoeding uit de basisverzekering voor uitsluitend de behandelingen uit het behandelplan. LET OP: Dit is dus GEEN complete pedicurebehandeling. Tevens wordt door de podotherapeut vastgesteld hoeveel behandelingen per jaar u vergoed krijgt. Dit is gekoppeld aan het zorgprofiel. Soms is dit aantal voor u persoolijk te laag.

 7. U komt voor de behandeling bij de pedicure. Deze voert het behandelplan uit en krijgt hiervoor van de podotherapeut een vastgesteld vergoeding. Wilt u naast de noodzakelijke medische zorg aan u voeten een complete pedicurebehandeling laten uitvoeren, dan betaalt u het verschil zelf bij. Ook als u vaker een behandeling wilt (of dat dit noodzakelijk is) betaalt u deze zelf.

De 10 geboden

Voor diabeten gelden de volgende 10 geboden

 

 1. Bekijk en beoordeel je voeten elke dag op huidletsel en verkleuringen.

 2. Draag passende en schone (wollen) kousen of sokken zonder naad.

 3. Loop niet op blote voeten en loop niet te lang achter elkaar.

 4. Blijf fit, ga regelmatig fietsen of wandelen en doe (dagelijks) voetoefeningen.

 5. Controleer je schoenen op oneffenheden, steentjes, spijkers, etc.

 6. Was je voeten dagelijks (zonder zeep) en smeer ze daarna in met een goede crème (zonder vasiline).

 7. Gebruik in bed nooit een kruik, dit geeft kans op  verbrandingsblaren.

 8. Gebruik geen zalven en tincturen en verwijder zelf geen eelt of likdoorns.

 9. Laat de verzorging van je voeten over aan je medisch pedicure

 10. Neem bij vragen en bijzonderheden contact op met je medisch pedicure, podotherapeut of huisarts.

bottom of page