top of page

laatst aangepast 22-03-2023

ESSENTIE:

Mogelijke verandering voetzorg 2024 / Declaratie via zorgverzekering

Patienten met een of meer van de volgende klachten kunnen vanaf 2024 mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van de voetzorg.

Het beteft:

  • verlies van protectieve sensibiliteit (polyneuropathieën);

  • perifeer arterieel vaatlijden;

  • een voorgeschiedenis met een voetulcus, amputatie en inactieve Charcotvoet;

  • eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie.

Meer informatie vindt u hieronder.

Verandering voetzorg 2024 / Declaratie via zorgverzekering

 

Momenteel wordt alleen medisch noodzakelijke voetzorg bij diabetes en voetzorg bij reumatoïde artritis deels door de zorgverzekeraars vergoedt. Voor informatie aangaande diabetes verwijs ik u graag naar https://www.foot2face.nl/diabetes

 

Het was de bedoeling dat vanaf 1 januari 2023 meerdere patiëntengroepen onder de basisverzekering zou komen te vallen en voor hen de dekking onder de aanvullende verzekering zou vervallen.

De basisverzekerde voetzorg verloopt dan via de podotherapeut die deze voetzorg organiseert en uitvoert samen met medisch pedicures. Omdat het zorgprotocol niet op tijd was goedgekeurd, is 2023 een overgangsjaar en is het nu de bedoeling dat het per 1 januari 2024 in zal gaan. Deze 'nieuwe wijze' vindt u in het artikel ' Wat zal er gaan veranderen per 1 januari 2024 ? ' onder het hieronder vermelde bericht van Zorginstituut Nederland.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opmerking aangaande wijziging voetzorg in 2024 !

Bericht Zorginstituut Nederland: Vanaf 1 januari 2024 geldt de basisverzekerde preventieve voetzorg niet alleen voor diabetespatiënten met een verhoogd risico op een voetulcus**, maar ook voor mensen die door andere aandoeningen of als gevolg van een medische behandeling meer risico lopen. Zo meldt het Zorginstituut Nederland in een nieuwe notitie. 

Het Zorginstituut Nederland oordeelt dat preventieve voetzorg bij verlies van protectieve sensibiliteit van de voeten, verminderde doorbloeding van de voeten, een kwetsbare huid of verhoogde druk op de huid door een andere aandoening dan diabetes mellitus, ook aangemerkt kan worden als verzekerde zorg van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Hetzelfde geldt voor preventieve voetzorg als genoemde klachten worden veroorzaakt door een medische behandeling. Dit kan bijvoorbeeld (maar niet altijd en niet uitsluitend) het geval zijn bij mensen met neuropathie na chemotherapie, verhoogde lokale druk op de huid door een standsafwijking van de tenen na een operatie of door osteosynthese-materiaal.

Voor mensen met in de voorgeschiedenis een voetulcus of amputatie, een inactieve Charcot-voet, eindstadium nierfalen of die een nierdialyse krijgen, geldt dat zij in aanmerking komen voor preventieve voetzorg als zij diabetes mellitus hebben, maar ook als zij dat niet hebben.

De preventieve voetzorg kan niet alleen gedaan worden door podotherapeuten en in diabetische voetzorg gespecialiseerde pedicures. Ook voor registerpodologen is nu een beroepscompetentieprofiel geformuleerd.
Bron: Zorginstituut Nederland

** Voetulcus is een zweer of infectie die in potentie zeer ernstig is omdat het kan leiden tot amputatie of zelfs de dood. Men dacht lange tijd dat er maar één oorzaak was, diabetes mellitus (suikerziekte).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wat zal er gaan veranderen per 1 januari 2024 ?

Dus 2023 geldt als een overgangsjaar, maar vanaf 2024 is het de bedoeling dat voetverzorging voor risicovoeten op een andere manier gaat 'werken'. Hierdoor kunnen mensen met andere aandoeningen alleen in vergoede behandeling kunnen genomen worden als vaststaat dat er sprake is van een hoog of zeer hoog risico op het ontwikkelen van ulcera, vergelijkbaar met de risicofactoren bij diabetes mellitus. Dat zijn mensen met:

verlies van protectieve sensibiliteit (polyneuropathieën);

perifeer arterieel vaatlijden;

een voorgeschiedenis met een voetulcus, amputatie en inactieve Charcotvoet;

eindstadium nierfalen of nierfunctie vervangende therapie.

 

Hoe kan de vergoeding worden geregeld?

  • U bezoekt eerste uw huisarts bezoekt om te zien of u een verhoogd risico op een voetulcus heeft. Dit geldt dus niet meer alleen voor diabeten maar ook voor mensen die door andere aandoeningen of als gevolg van een medische behandeling meer risico lopen. Een uitzondering hierop wanneer u al met reumatoïde artritis (RA) bent geïndiceerd, dan mag u de huisarts overslaan en mag u zelf een afspraak met een podotherapeut maken.

  • Als de huisarts heeft besloten dat u een verhoogd risico heeft op een voetulcus, dient u een podotherapeut te bezoeken. Deze mag u zelf kiezen; vertel er bij het maken van de afspraak bij dat de afspraak is om te bepalen of u in 2024 voor declaratie van voetzorg in aanmerking komt. 

  • De podotherapeut bepaalt of er een risico is op een voetulcus en of u voor 'medisch noodzakelijke zorg' in aanmerking komt. De podotherapeut stelt legt dat vast middels het bepalen van een zorgprofiel. Dit zorgprofiel bepaalt of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding. Het kan dus ook zijn dat de podotherapeut geen risico ziet en u daardoor niet meer voor vergoeding in aanmerking komt. Als u voor medisch noodzakelijke voetzorg in aanmerking komt, bepaalt de podotherapeut welke behandeling er door de medisch pedicure plaats mag vinden en hoeveel keer per jaar. De behandeling dient plaats te vinden bij een medisch pedicure die bij betreffende podotherapeut is gecontracteerd. 

  • De medisch pedicure ontvangt van de podotherapeut een vergoeding voor de medisch noodzakelijke voetzorg.  Let op: deze vergoeding is uitsluitend voor de medisch noodzakelijke voetzorg. Bij een volledige behandeling betaalt u een aanvullend bedrag te betalen aan uw medisch pedicure.

 

Foot2Face heeft een contract met de volgende podotherapeuten:

Podotherapeut Voetzorg in Houten, telefoon 030-2746246

Podotherapeut RondOm, online afspraak maken

Podotherapeut Hermans in Nieuwegein (Anthonius ziekenhuis) 085-0530033

 

Voor de duidelijkheid: dit gaat pas gelden vanaf 1 januari 2024 en dit is de informatie die mij nu bekend is. Wellicht gaat hier nog iets in veranderen maar ik vraag u dit zelf mede in de gaten te houden. Indien er 'nieuws' is plaats ik dit op deze pagina en zal ik de datum van update, welke rechtsboven deze pagina staat, wijzigen.

Ik wil u er op wijzen dat u ten alle tijden zelf verantwoordelijk blijft wat betreft de inhoud van uw zorgverzekering en voor het maken van de afspraken met de huisarts en de podotherapeut.

bottom of page